Komitet Wyborczy Wyborców

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Zgorzeleckiego.

Podobnie jak w ubiegłych latach stajemy do wyborów samorządowych i prosimy Państwa o poparcie. Opowiadamy się za odpartyjnieniem samorządów, gdyż w działalności na rzecz lokalnej społeczności najważniejsi są ludzie i ich problemy. Praca, edukacja, opieka medyczna, bezpieczeństwo - to sprawy, które nie mają legitymacji partyjnej.

Stoimy na stanowisku, że najważniejsze jest zapewnienie naszym mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, gdyż bez niego trudno o stabilne i beztroskie życie? Konsekwentnie pytamy: jaka będzie przyszłość naszego regionu po wyczerpaniu złóż węgla brunatnego? Już dziś należy przystąpić do odbudowy potencjału gospodarczego naszego powiatu pamiętając przy tym, że otwieranie kolejnych centrów handlowych ułatwia wprawdzie życie mieszkańcom, ale nie prowadzi do rozwoju! Kolejny problem, to spadek liczby mieszkańców. Ten niedobry trend trzeba zmienić i skutecznie przyciągać młodych ludzi do zamieszkania w naszym powiecie. Te zadania powinny stanowić sens pracy samorządowców.

W nowym samorządzie będziemy inicjatorami przemian. Nie koncentrujemy się na tym, co było. Zmieniamy przyszłość, która zaczyna się dziś. Dlatego prosimy Państwa o poparcie niezależnych kandydatów związanych z Komitetem Wyborczym Porozumienie Prawicy dla Powiatu. Znam tych ludzi. Warto na nich postawić.

Ireneusz Owsik

przewodniczący stowarzyszenia Porozumienie Prawicy
pełnomocnik wyborczy KWW Porozumienie Prawicy dla Powiatu

Z naszych badań wynika, że w wyborach samorządowych co drugi mieszkaniec chce głosować na kandydatów niezwiązanych z ugrupowaniem politycznym. Dlatego wsłuchujemy się w głos zwykłych ludzi - mieszkańców, naszych sąsiadów, wyborców. Właśnie w ten sposób budujemy nasz program. Co zamierzamy?

1

Uruchomienie budżetu obywatelskiego dla mieszkańców powiatu.

2

Za priorytet uznajemy remonty i modernizację dróg powiatowych.

3

Wspieranie publicznej służby zdrowia, finansowanie opieki medycznej w szkołach, utworzenie oddziału geriatrycznego i hospicjum.

4

„Białe niedziele” z darmowym, powszechnym dostępem do specjalistów.

5

Finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży.

6

Wsparcie, również finansowe, dla Policji.

7

Wspieranie finansowe sportu amatorskiego, budowa boisk, tras rowerowych i terenów rekreacyjnych.

8

Poprawa stanu połączeń komunikacyjnych ze Zgorzelcem.

9

Rozwój szkolnictwa zawodowego o brakujące zawody.

10

Utworzenie komórki zajmującej się pomocą przedsiębiorcom, m.in. w sięganiu po unijne dotacje.

11

Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych.

12

Uruchomienie Biura paszportowego w Zgorzelcu.

13

Zdawanie egzaminu na prawo jazdy w Zgorzelcu.

14

Wrażliwość na niepełnosprawność, bezrobocie, patologię, samotność, bezdomność, uzależnienia i na biedę.

Komitet Wyborczy Wyborców - Porozumienie Prawicy dla Powiatu

Nasi kandydaci do Rady Powiatu Zgorzeleckiego:
OKRĘG NR 1
W okręgu obejmującym miasto Zgorzelec
o Państwa głosy ubiegają się:
 1. Ireneusz Owsik
 2. Ryszard Wiktor Droszcz
 3. Tomasz Kotyło
 4. Beata Zygmuntowicz
 5. Danuta Świątkowska
 6. Łucja Olga Stecyna
 7. Agnieszka Ewa Konieczna
 8. Zbigniew Kret
 9. Radosław Górski
OKRĘG NR 2
W okręgu bogatyńskim wystawiamy następujących kandydatów:
 1. Małgorzata Wiśniewska
 2. Tadeusz Antoni Okorski
 3. Agnieszka Barbara Humeniuk
 4. Antoni Mołczan
 5. Andrzej Mały
 6. Agnieszka Ewa Żaguń
 7. Krzysztof Marek Gnacy
OKRĘG NR 3
Z okręgu obejmującego Pieńsk i Węgliniec o mandaty radnych
w naszym powiecie będą się ubiegać:
 1. Szymon Mikołajczyk
 2. Łukasz Brodziak
 3. Martyna Maria Kutrowska-Dojlido
 4. Izabela Eugenia Herman-Piotrowska
 5. Joanna Fink
 6. Michał Drzewiecki
OKRĘG NR 4
Z okręgu obejmującego gminę Zgorzelec, Sulików i Zawidów
z list naszego komitetu startują:
 1. Agnieszka Joanna Świątecka-Gryszczuk
 2. Marta Aniela Rędzia
 3. Marek Raczak
 4. Antonina Maria Radecka
 5. Krzysztof Komar
 6. Joanna Izabella Pal
 7. Maciej Adam Zawada
Wszyscy nasi kandydaci mają wiedzę, doświadczenie i chęć do działania na rzecz mieszkańców,
dlatego bardzo liczymy na Państwa poparcie.

Rejestr

Zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego zaciągniętych kredytów oraz wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. poz. 1144).

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU
(KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU)
59-900 Zgorzelec, ul. 3 Maja 13
NIP 6152072913
REGON 527716526
nr rachunku: 33109019680000000157156142

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Lp. Data wpisu*) Data wpłaty*)/**) Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat***) Dodatkowe informacje
1 2024-03-29 2024-03-05 Albert
Krzysztof
Gryszczuk Zgorzelec 4.000 4.000  
2 2024-03-29 2024-03-06 Albert
Krzysztof
Gryszczuk Zgorzelec 4.000 8.000  
3 2024-03-29 2024-03-08 Albert
Krzysztof
Gryszczuk Zgorzelec 4.000 12.000  
4 2024-03-29 2024-03-20 Albert
Krzysztof
Gryszczuk Zgorzelec 4.000 16.000  
5 2024-03-29 2024-03-27 Albert
Krzysztof
Gryszczuk Zgorzelec 4.000 20.000  
                 
                 
                 
                 


*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2024-04-07).
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.

REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY

Lp. Data wpisu*) Nazwa banku Data udzielenia kredytu Kwota  kredytu Oprocentowanie Inne koszty udzielenia kredytu Termin spłaty Imiona i nazwiska poręczycieli Kwota poręczenia
1. brak brak brak brak brak brak brak brak brak
                   

*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2024-04-07).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


poczta@porozumienie-prawicy.pl


Zobacz na na facebook'u!


Do zobaczenia przy urnach wyborczych 7 kwietnia 2024 r.